Žďár na mapě

To je Žďár!

Žďár

nad

Sázavou

Žďár je hvězda.


Sám Žďár používá přídomek „Hvězda Vysočiny“, který se odvíjí od charakteristické architektury Jana Blažeje Santnini-Aichela, která je ve městě poměrně hojně zastoupena a jejíž nejvýraznějším zástupcem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má typický hvězdicový půdorys.

Hvězda však nefunguje ve vizuálním stylu jen jako prvoplánový obrázek a neomezuje se na jeden bod v prostoru města, nýbrž je využita tak, aby dál rozvíjela jeho charakter a ducha. Informuje, vysvětluje a prezentuje, co je vlastně Žďár nad Sázavou zač, jak ho lidé vnímají, co je jeho součástí atd.
Je to drobný prvek, který ale dokáže vyprávět velké příběhy.
01. Základní varianta loga
Název je pro svou délku srovnán do tří řádků pod sebe, aby zůstal maximálně kompaktní. Žďár se tak dostává nad řeku Sázavu i v logotypu. Na konci je logo „ukončeno“ referenční zelenou hvězdičkou.
Logo Žďáru nad Sázavou
02. Hvězdička
Symbol je v základní variantě řešen v zelené barvě, která symbolizuje zeleň hojně přítomnou přímo ve městě a v blízkém okolí. A samozřejmě jde i o odkaz na dominantu města – Zelenou Horu
03. Rozvedení v poznámce pod čarou
Hvězdička může fungovat ve vizuálním stylu jako reálný odkaz na poznámku pod čarou, která v tomto případě rozvádí co je Žďár nad Sázavou.
Logo - hvězda Vysočiny
04. Logo s jednoduchým sloganem
Slogan, který připomíná názvy knih Miroslava Šaška, potvrzuje, shrnuje, prezentuje a konstatuje informace, které jsou ke Žďáru vztaženy.
Logo se sloganem
05. Zkrácená verze
Logo lze využít i ve zkrácené verzi.
Poznámku pod čarou lze využít pro počáteční zjednodušení identifikace.
Logo ŽnS - krátká verze
06. Rozvedení vizuálního stylu
Logo lze intuitivně rozvést v duchu hesla „To je Žďár“ do jednotlivých označení podsložek města. Součástí může být základní logo města s hvězdičkou v odpovídající barvě (koncept rozvedení města).
Jednotlivé složky lze oddělit i barevností symbolu. Sjednocuje je jeden tvar symbolu a konstrukční princip. Barvy vycházejí ideálně z již zavedené barevné identifikace.
Pro dlouhé názvy je preferována dvouřádková verze pro zachování kompaktnosti.
Rozvedené podznačkyAplikace na policejní vůz
06.1 Prezentace
Ve vizuální komunikaci lze se značkou pracovat různými způsoby, i ve smyslech referencí (odkazů).
Plakát zeleň
Plakát hvězda vysočiny
Plechový hrnek
06.2 Branding
Samotnou hvězdičku lze aplikovat různými dalšími způsoby a „označit“ tak obyvatele či fanoušky. Protože i toto je Žďár!
Odznak ve klopě
Naušince
Odznáček kulatý
Dětské tričko
06.3 Animace loga
Žďár ma o kolečko navíc, je inkubátorem pokrokových řešení a technologických inovací.
V duchu silné průmyslové historie města, lze hvězdičku roztočit jak ozubené kolo a uvést tak do pohybu další změny.
Může připomínat i větrník, točící se ve zdejším větru nejvýše položeného okresního města v Česku.
Copyright
Foto © Matej Slávik
Foto © www.del.cz

To je Žďár!

Design:
dizen a jochdizen.czjoch.cz